Portfolio

Goede informatisering is voor elke branche en organisatie onmisbaar. Wilt u weten hoe InnoviQ uw bedrijfsvoering of dienstverlening slimmer kan organiseren? Ontdek hier alles over onze kennis, ervaring en resultaten.

Procesoptimalisatie en LEAN


Het gemeentelijk en provinciaal domein zijn fors in beweging. Dit vraagt om blijvende investeringen om processen steeds beter te organiseren. Procesanalyse, -optimalisatie en -innovatie, met het oog op informatiseringsmogelijkheden, zijn hiervoor de oplossing.

Lees meer

Sturen met i-GRIP


Bij gemeenten vormt sturings- en verantwoordingsinformatie een terugkerend thema. De totstandkoming ervan kent echter vaak strubbelingen. Hoe zorgt u ervoor dat u voldoende geïnformeerd bent om uw organisatie te sturen en u te verantwoorden over uw dienstverlening of bedrijfsvoering?

Lees meer

Implementatie 3D


De 3D heeft grote verschuivingen in het sociale domein teweeg gebracht. De gemeenten voeren per 1 januari 2015 regie over de Participatiewet, Jeugdzorg en WMO / AWBZ. Zij zetten hierbij zwaar in op intensieve ketensamenwerking. Hoe bereid je echter de eigen organisatie en ICT hier op voor?

Lees meer

Online BI training


Cognos voor Ambtenaren
 ambieerde een creatieve en laagdrempelige oplossing om kennis van Cognos 10 aan te bieden aan haar leden. InnoviQ heeft op basis van een innovatieve benadering, in combinatie met diepgaande expertise van Cognos 10, hier invulling aan gegeven. 

Lees meer

Digitaal werken overheden


Digitaal werken is meer dan documenten digitaal maken en het ontsluiten hiervan. Vaak worden ook processen gedigitaliseerd, zaakgericht georganiseerd en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Veel organisaties worstelen dagelijks met deze uitdaging. Bent u er klaar voor?

Lees meer

Business Intelligence in de overheid

Veel ontwikkelingen binnen de overheid hebben tot doel de dienstverlening te verbeteren en efficiënter te handelen. Overheidsorganisaties zoeken hierbij steeds actiever naar in- en externe samenwerking. De regierol die zij hierin wensen te vervullen vraagt om altijd, overal en actueel inzicht.

Lees meer

Marktoriëntatie en aanbesteden


U bent op zoek naar een nieuwe partner die slimme en efficiënte ICT-voorzieningen aanbiedt tegen een juiste prijs-kwaliteitsverhouding. Echter aanbesteden is vaak een complex en tijdrovend proces. InnoviQ helpt u om de juiste strategie te bepalen en (bege)leidt u door alle fasen van het selectietraject. 

Lees meer

Sturen op basis van managementdashboards

Managers staan voor de dagelijkse opgave de organisatie op stoom te houden. Dit vraagt het formuleren van een missie, een visie en strategische koersbepaling. Sturen zonder inzicht hebben is onmogelijk. Management-dashboards leveren dit inzicht.

Lees meer
Terug naar boven